yangın sistemleri  
Hakkımızda
   İlkelerimiz
 İletişim
     
project & consulting
           
 
 
           
           
           
           
           
           
  İhbar Sistemleri   Söndürme Sistemleri        
  .Sistemler
   Konvansiyonel
   Analog
.Dedektörler
   Beam Tipi
   Emme Tip 
   Isı Tipi
   Duman Tipi
   Gaz Tipi
  Su ile
Gaz ile
HOT-FOAMT
         
             
                 
                 
                   
  Yangın Nedir ?
  “Yanma olayının zaman veya mekân   açısından   kontrolsüz bir   biçimde   yayılması  olarak  tanımlanabilir.”


  Tasarım Esasları...
  Yangının belirlenebilmesi için   kurulması  düsünülen sistemler   yapının   mimari   özellikleri,   büyüklüğü   ve kullanım amacı,   yangın   riskleri   ve yangının olası   yayılma şekli   esas   alınarak   tasarlanır.


  Yangın Alarm Sistem Tipi
  1.Can Güvenliğini Amaçlayan Sistemler
     L Tipi
  2. Mal Korumayı Amaçlayan Sistemler
     P Tipi

  
  Can Güvenligini Amaçlayan   Sistemler L    Tipi
  L1.Tüm tesisi kapsayacak şekilde   koruma
  L2.Tesisin belli yüksek riskli   kısımlarını       kapsayacak sekilde   koruma
  L3.Yalnızca kaçığ yollarını koruma
      
  Mal Korumayı Amaçlayan   Sistemler   P Tipi
  P1.Tüm tesisi kapsayacak şekilde   koruma
  P2.Tesisin belli yüksek risk taşıyan   kısımlarını kapsayacak şekilde   koruma
.

  Yangına Karşı Alınan Tedbirler   Sonucu   Sağlanacak Avantajlar

  Can Güvenliği
  Mal Güvenliği

   Yangın algılama ve alarm sistemleri   ile   bir yangın   alarm durumundan   haberdar   olunarak, insanlarýn güvenli   tahliyesi   sağlanabilecektir.   Otomatik   yada manuel   söndürme sistemleri ile   yangına   müdehale   edilerek yangının   büyümesi   ve mal kayıpları   önlenebilecektir.